Vrh CH
narozen 18.10.2005

Blabla x Lantaka Poleposition

Pejsci:
Chipendale
Chevrolet

Fenka:

Chiquita

 
  Chipendale  
Chipendale
Chevrolet Chiquita vrh CH - 1 měsíc